sobota, Maj 26, 2018
Home > Bez kategorii > Szybkie czytanie ze zrozumieniem

Szybkie czytanie ze zrozumieniem

Szybie i skuteczne czytanie ze zrozumieniem – pięć podstawowych kroków

Rozumienie tekstów to umiejętność, którą każdy człowiek nabywa we wczesnym dzieciństwie. Wrodzone możliwości percepcyjne oraz nieustanny rozwój człowieka, pozwalają rozumieć coraz trudniejsze słowa, budować dłuższe zdania i konstruować wypowiedzi.

Kolejną czynnością, niezbędną w życiu, jest umiejętność czytania.
Ogólnie rzecz ujmując¸ czytanie to nic innego, jak odpowiednie dekodowanie symboli graficznych, czyli liter i przekształcanie ich w słowa, wyrażenia, dłuższe i krótsze zdania.

Właśnie w ten sposób powstaje tekst – tekst, który należy rozumieć.

Kilkuletnie dziecko, najczęściej w formie zabawy, uczy się w pierwszej kolejności rozpoznawania kształtu liter, a następnie krótszych i dłuższych wyrazów, odszukując w pamięci ich brzmienie oraz znaczenie. Na tym etapie priorytetową funkcję odgrywa zmysł wzroku, za którego pośrednictwem można zobaczyć i wizualnie zweryfikować znaczenie poszczególnych liter i słów.

W dalszej kolejności, wykorzystując narzędzie, jakim jest mózg, człowiek dokonuje analizy wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi wyrazami i zdaniami, starając się jednocześnie zrozumieć ich właściwy sens – zarówno w znaczeniu dosłownym, jak i przenośnym.

Inaczej mówiąc, uczymy się analizować i interpretować przekazy słowne.
W procesie przetwarzania tekstu uruchamiane są skomplikowane i złożone operacje myślowe, które pozwalają zapamiętać sens czytanego tekstu także po zamknięciu książki. Ważnym elementem jest odpowiednie rozumienie tekstu, czyli umiejętność jego interpretacji oraz przekazania własnymi słowami.

Z badań naukowych wynika, że nie wszyscy ludzie potrafią czytać ze zrozumieniem, czyli tak samo sprawnie i szybko.

Tempo czytania w przypadku przeciętnego, dorosłego człowieka wynosi średnio od 150 do 200 słów na minutę. Są oczywiście osoby, które czytają szybciej, są też tacy, którzy wykonują tę czynność znacznie wolniej.

Niepokojący jest fakt, że stopień zrozumienia i zapamiętywania treści jest przerażająco niski, czego potwierdzeniem są najnowsze badania.

Fakt ten oznacza, że 300 stronicową książkę będziemy czytać ok. 8 godzin, zakładając, że jest to czytanie płynne, bez jakichkolwiek przerw. Co ważniejsze, z przeczytanej treści zapamiętujemy zaledwie 50% informacji i to niekoniecznie najistotniejszych.

Tempo czytania oraz ilość zapamiętanej i zrozumianej treści w dużej mierze zależy od tego, jaki to rodzaj tekstu, naszej motywacji czytelniczej oraz ogólnego stanu psychofizycznego.
Przeciętne umiejętności i przeciętne możliwości nie zawsze idą jednak w parze, co w praktyce oznacza, że niekoniecznie muszą być takie same.

Wolne czytanie oraz zaniżony stopień rozumienia tekstu to w dużej mierze wynik celowych zabiegów edukacyjnych – mówiąc inaczej, jesteśmy tego uczeni przede wszystkim na poziomie edukacji szkolnej.

Wystarczy zmienić nawyki i nauczyć się prawidłowych strategii, aby osiągnąć sukces, czyli czytać co najmniej kilka razy szybciej, ze znacznie lepszym rozumieniem tekstu.
Praktycznie każdy dorosły człowiek może osiągnąć tempo 1000 słów na minutę. Osiągnięcie tej umiejętności wymaga jednak radykalnego porzucenia dotychczasowych nawyków i przekonań, wyznaczenia sobie konkretnego celu i regularnych, systematycznych ćwiczeń, wskazanych przez ekspertów z tej dziedziny.

Wbrew pozorom szybkie czytanie nie oznacza wyłącznie prawidłowego dekodowania znaków graficznych i rozumienia czytanej treści, ale przede wszystkim odpowiedniego przygotowania do tego procesu oraz umiejętnego wyłaniania najistotniejszych informacji i ich zapamiętywania.

Poniżej prezentujemy 5 podstawowych kroków, które sprawią, że będziesz czytać szybciej, osiągając przy tym znacznie lepsze efekty percepcyjne:

Adam Golonka
Cześć! Cieszę się, że trafiłeś na moją stronę. Mam nadzieję, że to co przeczytałeś spodobało się Tobie i zostaniesz na dłużej ze mną. Pozdrawiam Cię i życzę Ci miłego dnia.